0312 363 39 87
0542 265 58 24
info@bilimop.com.tr

Alt Ekstremite Ortezleri

protez-ortez

Çocuk ortezleri dizaynı, geliştirilmesi ve üretiminde Bilim Ortez Protez olarak her biri ortezler konusunda uzman kadromuzla almış olduğumuz eğitimlerle uygulamalarını yapmaktayız.

Termoplastik materyallerle kişiye özel ölçü alınarak uygulanan, ayak, ayak bileği ve dizin biyomekanik anlamda desteklenmesini sağlayan ortezlerdir.

Anatomik olarak ayak bileğini nötral pozisyonda destekleyerek yer-zemin algısını(proprioception) geliştirme amaçlanır.

Serebral palsi, spina bifida, down sendromu, musküler distrofiler, çocuk felci, felç, baş ve omurilik yaralanmaları gibi durumlarda kullanılır. Hastayı etkileyen bölge ve deformitelere göre değişik uygulamalar vardır.

 • protez-ortez
 • protez-ortez

UCBL

Pes cavus- pes planus bunlara bağlı olarak valgus- varus, metatarsal çökme gibi durumlarda kullanılır.

Genellikle pediatrik hasta grubunda kullanılır. Fakat yetişkin hasta gruplarında kullanıldığı durumlar olmaktadır.

Protez, Ortez ankara

Skolyoz, Tabanlık ankara

Yürüme Analizi, Dafo ankara

 • protez-ortez
 • protez-ortez
 • protez-ortez

SMAFO (SUPRA MALLEOLLER AFO)

Parmak ucu yürüyüş ve valgus- varus deformitesinin ayak bileğine etki ettiği durumlarda kullanılır.

Ayak bileği subtalar eklem nötral pozisyonda tutulması amaçlanır.

Protez, Ortez ankara

Skolyoz, Tabanlık ankara

Yürüme Analizi, Dafo ankara

 • protez-ortez
 • protez-ortez
 • protez-ortez

DAFO (DYNAMİC AFO)

 • Dizlerde hiperekstansiyon ve fleksiyon gibi durumlarda kullanılır.
 • Ayak bileğinde yapılan açı değişikliğiyle bu deformiteler tolere edilebilir.
 • Diğer ortezlerden daha kapsamlıdır.
 • Özellikle aşırı spastik hasta gruplarında kullanılır.
 • Değişik durumlarda eklemli (dorsifleksiyona serbest) şekilde tasarlanabilir.
 • protez-ortez
 • protez-ortez
 • protez-ortez

PAFO

 • İstirahat ortezidir. Yürüyüş için kullanılmaz.
 • İstirahat halindeyken ayak bileğini doğru pozisyonlamak için kullanılır.
 • Ayak ve ayak bileği deformitelerinde kullanılır. Diz eklemini içermez.
 • protez-ortez
 • protez-ortez
 • protez-ortez
 • protez-ortez

PKAFO

Pafodan farklı olarak diz ekleminide içine alır. Hiperekstansiyon ve fleksiyon kontraktründe kullanılır.

Çıkmalı pkafo olarak adlandırılan hem afo hem pkafo olarak kullanımı olan ortez çeşidi de vardır.

Protez, Ortez ankara

Skolyoz, Tabanlık ankara

Yürüme Analizi, Dafo ankara

protez-ortez

GRAFO (GROUND REACTİON AFO)

Dizleri aşırı fleksiyonda yürüyen çocuklar için kullanılır. Bunu valgus ve varus deformiteside takip edebilir.

Ayak bileğini plantar fleksiyonda poziyonlayarak buna ek olarak patelladan destek vererek yer reaksiyon kuvveti kullanılır.


protez-ortez

YAPRAK AFO

 • Hafif düşük ayakta kullanılır.
 • Pediatrik grupta kullanımı çok yoktur.
 • Genelde yetişkin ve felçli hastalarda kullanılır.
 • Ayak bileğine mediolateral anlamda destek vermez.

protez-ortez

AFO

 • Pediarik grupta ve yetişkin hastalarda kullanılır.
 • Gerektiğinde eklem uygulanabilir.
 • Yaprak afodan daha kapsamlıdır ,mediolateral destek verir fakat dafo kadar değildir.
 • Bu ortezlein hepsi ayakkabı ile kullanılır.

Protez ANKARA

Ortez ANKARA

Skolyoz ANKARA

Silikon protez ANKARA

Karbon Ayak Protez ANKARA
diz altı protez ANKARA